Sony

Sony Xperia L1 Dual 
3,690,000đ
Trả trước: 1,107,000đ
Trả hàng tháng: 645,750đ
Kỳ hạn: 04 tháng
Sony Xperia XA1 Plus
5,990,000đ
Trả trước: 1,902,000đ
Trả hàng tháng: 698,833đ 
Kỳ hạn: 06 tháng   
Sony Xperia XA Ultra 
6,150,000 đ
Trả trước: 1,845,000
Trả hàng tháng: 717,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng
Sony Xperia X 2 sim
7,490,000 đ
Trả trước: 2,247,000
Trả hàng tháng: 873,833đ 
Kỳ hạn: 06 tháng 
Sony Xperia XA1 Ultra 
7,590,000 đ
Trả trước: 2,277,000
Trả hàng tháng: 885,500đ  
Kỳ hạn: 06 tháng  
Sony Xperia XZ 
10,390,000đ
Trả trước: 3.117,000đ
Trả hàng tháng: 1,212,167đ
Kỳ hạn: 06 tháng  
Sony Xperia XZs 
11,490,000đ
Trả trước: 3,447,000đ
Trả hàng tháng: 1,340,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng   
Sony Xperia XZ1
13,990,000đ
Trả trước: 4,197,000
Trả hàng tháng: 1,632,167đ  
Kỳ hạn: 06 tháng     
Sony Xperia XZ Premium 
14,990,000đ
Trả trước: 4,497,000đ
Trả hàng tháng: 1,748,833đ 
Kỳ hạn: 06 tháng    

Samsung

Samsung Galaxy J7 Pro (J730)
6,090,000đ
Trả trước: 1,047,000đ
Trả hàng tháng: 1,200,000đ
Kỳ hạn: 04 tháng
Samsung Galaxy J7 Plus
7,840,000đ
Trả trước: 1,607,000đ
Trả hàng tháng: 1,600,000đ  
Kỳ hạn: 04 tháng    

OPPO

OPPO A57
4,890,000đ
Trả trước: 1,647,000đ
Trả hàng tháng: 640,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng
OPPO F5 Youth
5,440,000đ
Trả trước: 1,857,000đ
Trả hàng tháng: 1,083,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng 
OPPO F5
6,140,000đ
Trả trước: 2,097,000đ
Trả hàng tháng: 1,223,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
OPPO F5 6GB
7,890,000đ
Trả trước: 2,697,000đ
Trả hàng tháng: 1,048,833đ
Kỳ hạn: 06 tháng 
OPPO F3 PLUS
9,390,000đ
Trả trước: 3,207,000đ
Trả hàng tháng: 1,247,167đ
Kỳ hạn: 06 tháng

NOKIA

NOKIA 3
2,690,000đ
Trả trước: 897,000đ
Trả hàng tháng: 523,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
NOKIA 5
3,880,000đ
Trả trước: 1,278,000đ
Trả hàng tháng: 745,500đ
Kỳ hạn: 04 tháng
NOKIA 6
4,990,000đ
Trả trước: 1,677,000đ
Trả hàng tháng: 978,500đ
Kỳ hạn: 04 tháng
NOKIA 8
11,990,000đ
Trả trước: 3,897,000đ
Trả hàng tháng: 1,515,500đ
Kỳ hạn: 04 tháng

Huawei & Motorola

MOTO C PLUS
2,790,000đ
Trả trước: 897,000đ
Trả hàng tháng: 523,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
HUAWEI Y7 PRIME
4,390,000đ
Trả trước: 1,497,000đ
Trả hàng tháng: 873,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
Moto G5s Plus
6,190,000đ
Trả trước: 2,097,000đ
Trả hàng tháng: 815,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng
MOTO Z2 PLAY
9,990,000đ
Trả trước: 3,297,000đ
Trả hàng tháng: 1,282,167đ
Kỳ hạn: 06 tháng