OPPO

OPPO F5
6,140,000đ
Trả trước: 1,247,000đ
Trả hàng tháng: 1,223,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
OPPO F5 6GB
7,890,000đ
Trả trước:1,597,000đ
Trả hàng tháng: 1,048,833đ
Kỳ hạn: 06 tháng 
OPPO F5 Youth
5,440,000đ
Trả trước: 1,107,000đ
Trả hàng tháng: 1,083,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng 

NOKIA

NOKIA 3
2,690,000đ
Trả trước: 597,000đ
Trả hàng tháng: 523,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
NOKIA 5
4,260,000đ
Trả trước: 898,000đ
Trả hàng tháng: 745,500đ
Kỳ hạn: 04 tháng
NOKIA 6
4,990,000đ
Trả trước: 1,077,000đ
Trả hàng tháng: 978,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
NOKIA 8
8,090,000đ
Trả trước:1,097,000đ
Trả hàng tháng: 1,165,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng

Huawei & Motorola

HUAWEI Y7 PRIME
4,190,000đ
Trả trước: 697,000đ
Trả hàng tháng: 873,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
MOTO C PLUS
2,390,000đ
Trả trước: 717,000đ
Trả hàng tháng: 418,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
MOTO Z2 PLAY
9,790,000đ
Trả trước:2,097,000đ
Trả hàng tháng: 1,282,167đ
Kỳ hạn: 06 tháng
Moto G5s Plus
6,290,000đ
Trả trước:1,397,000đ
Trả hàng tháng: 815,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng
Moto E Plus
3,620,000
Trả trước:1,037,000đ
Trả hàng tháng: 645,750đ
Kỳ hạn: 04 tháng