Sony

Sony Xperia L1 Dual 
3,690,000đ
Trả trước:897,000đ
Trả hàng tháng: 698,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
Sony Xperia XA Ultra 
6,150,000 đ
Trả trước: 1,257,000
Trả hàng tháng: 815,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng
Sony Xperia XA1 Ultra 
7,590,000 đ
Trả trước: 1,647,000đ
Trả hàng tháng: 990,500đ  
Kỳ hạn: 06 tháng  
Sony Xperia XZ 
10,390,000đ
Trả trước: 2,697,000đ
Trả hàng tháng: 1,282,167đ
Kỳ hạn: 06 tháng  
Sony Xperia XZs 
10,590,000đ
Trả trước: 5,095,000đ
Trả hàng tháng: 915,833đ
Kỳ hạn: 06 tháng   
Sony Xperia XZ Premium 
14,990,000đ
Trả trước: 6,495,000đ
Trả hàng tháng: 1,415,833
Kỳ hạn: 06 tháng    
Sony Xperia XZ1
13,990,000đ
Trả trước: 2,797,000
Trả hàng tháng: 1,865,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng     
Sony Xperia XA1 Plus
5,990,000đ
Trả trước: 1,447,000đ
Trả hàng tháng: 757,167đ
Kỳ hạn: 06 tháng   

OPPO

OPPO F5
6,140,000đ
Trả trước: 1,247,000đ
Trả hàng tháng: 1,223,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
OPPO F5 6GB
7,890,000đ
Trả trước:1,597,000đ
Trả hàng tháng: 1,048,833đ
Kỳ hạn: 06 tháng 
OPPO F5 Youth
5,440,000đ
Trả trước: 1,107,000đ
Trả hàng tháng: 1,083,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng 

NOKIA

NOKIA 3
2,690,000đ
Trả trước: 597,000đ
Trả hàng tháng: 523,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
NOKIA 5
4,260,000đ
Trả trước: 898,000đ
Trả hàng tháng: 745,500đ
Kỳ hạn: 04 tháng
NOKIA 6
4,990,000đ
Trả trước: 1,077,000đ
Trả hàng tháng: 978,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
NOKIA 8
8,690,000đ
Trả trước:1,697,000đ
Trả hàng tháng: 1,165,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng

Huawei & Motorola

HUAWEI Y7 PRIME
4,190,000đ
Trả trước: 697,000đ
Trả hàng tháng: 873,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
MOTO C PLUS
2,390,000đ
Trả trước: 717,000đ
Trả hàng tháng: 418,250đ
Kỳ hạn: 04 tháng
MOTO Z2 PLAY
9,790,000đ
Trả trước:2,097,000đ
Trả hàng tháng: 1,282,167đ
Kỳ hạn: 06 tháng
Moto G5s Plus
6,290,000đ
Trả trước:1,397,000đ
Trả hàng tháng: 815,500đ
Kỳ hạn: 06 tháng
Moto E Plus
3,620,000
Trả trước:1,037,000đ
Trả hàng tháng: 645,750đ
Kỳ hạn: 04 tháng