Home
Thể lệ chương trình

- Khách hàng mua máy cũ ( iPhone , iPad , OPPO , Samsung , Sony , HTC ) trong thời gian từ 01/08 đến 31/08/2017 sẽ nhận được 1 thẻ cào may mắn , gồm các giải thưởng sau :

Care+ 18M là gói bảo hành mở rộng kéo dài thêm thời gian bảo hành của nhà sản xuất cho máy. Sử dụng dịch vụ Care+ khách hàng được các lợi ích sau:

  • Được bảo hành lên tới 18 tháng
  • Tiết kiệm 100% phí phụ tùng và công sữa chữa
  • Được thay thế mới khi không sữa chữa được
chi tiết

Care+ 6M là gói bảo hành mở rộng kéo dài thêm thời gian bảo hành của nhà sản xuất cho máy. Sử dụng dịch vụ Care+ khách hàng được các lợi ích sau:

  • Được bảo hành lên tới 6 tháng
  • Tiết kiệm 100% phí phụ tùng và công sữa chữa
  • Được thay thế mới khi không sữa chữa được
chi tiết

Điều kiện áp dụng :

Voucher giảm giá 10% - 20% giá trị gói bảo hành mở rộng Care+6M, Care+18M chỉ có hiệu lực khi máy cũ còn bảo hành chính hãng 6 tháng
Voucher không có giá trị khi biếu tặng hoặc mang ra khỏi cửa hàng Nhật Cường Mobile, không có giá trị quy đổi ra tiền mặt hoặc hiện vật khác.
Trong quá trình tiếp nhận bảo hành có thể phát sinh Phí miễn thường (*).

Chú thích giải thưởng:

Khi cào ra : Giảm giá 10% Care+6M - Khách hàng được nhận 10% giá trị gói Bảo hành Care+6M
Khi cào ra : Giảm giá 20% Care+6M - Khách hàng được nhận 20% giá trị gói Bảo hành Care+6M
Khi cào ra : Giảm giá 10% Care+18M - Khách hàng được nhận 10% giá trị gói Bảo hành Care+18M
Khi cào ra : Giảm giá 20% Care+18M - Khách hàng được nhận 20% giá trị gói Bảo hành Care+18M

Để biết thêm chi tiết vui lòng gọi tổng đài 1900.1234!