Khách hàng mua điện thoại, máy tính bảng và Macbook bất kỳ!

01 điện thoại iPhone X 64Gb
 trị giá 25.690.000 VNĐ


** 
Hình thức bốc thăm điện thoại iPhone X 64Gb: bốc thăm trực tiếp tại Nhật Cường Mobile 12 Láng Hạ, vào 20h00, Thứ 2 ngày 2/4/2018.

Khách hàng mua điện thoại, máy tính bảng và Macbook bất kỳ!

01 điện thoại iPhone X 64Gb
 trị giá 25.690.000 VNĐ

** 
Hình thức bốc thăm điện thoại iPhone X 64Gb: bốc thăm trực tiếp tại Nhật Cường Mobile 12 Láng Hạ, vào 20h00, Thứ 2 ngày 2/4/2018.

Danh sách khách hàng bốc thăm: