Danh sách khách hàng trúng thưởng

Thời gian Họ tên Địa chỉ Sản phẩm trúng thưởng Hình ảnh
Tuần 1 - Tháng 6 Trần Nam Thắng Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 1 - Tháng 6 Lý Thị Kính Trùng Khánh, Cao Bằng Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 2 - Tháng 6 Nguyễn Thị Mỹ Dung Hoàn Kiếm, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 2 - Tháng 6 Nguyễn Thanh Hương Hải Phòng Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 2 - Tháng 6 Ngô Thu Nguyệt Long Biên, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 2 - Tháng 6 Tạ Thanh Tùng Mai Châu, Hòa Bình Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 2 - Tháng 6 Vũ Hoàng Long Hoàng Mai, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 2 - Tháng 6 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hoàng Mai, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 2 - Tháng 6 Hà Hữu Hào Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 3 - Tháng 6 Nguyễn Trung Anh Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 3 - Tháng 6 Nguyễn Văn Hùng Đức Giang, Long Biên, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 3 - Tháng 6 Võ Thị Kim Dung Quận Cầu Giấy, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 3 - Tháng 6 Đặng Vũ Hoàng Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 3 - Tháng 6 Đầu Văn Chung Cầu Giấy, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 3 - Tháng 6 Nguyễn Thị Duyên Hoàng Mai, Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 3 - Tháng 6 Nguyễn Thị Thơm Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 3 - Tháng 6 Nguyễn Văn Chúc Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 3 - Tháng 6 Đỗ Thị Hường Văn Giang, Hưng Yên Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 4 - Tháng 6 Ngô Văn Hưng Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
 • Chúc mừng anh Trần Nam Thắng đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng chị Lý Thị Kính đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng chị Nguyễn Thị Mỹ Dung đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng chị Nguyễn Thanh Hương đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng chị Ngô Thu Nguyệt đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng anh Tạ Thanh Tùng đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Vũ Hoàng Long đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hồng Nhung đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng chị Hà Hữu Hào đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Anh Nguyễn Trung Anh đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Anh Nguyễn Văn Hùng đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Chị Võ Thị Kim Dung đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Anh Đặng Vũ Hoàng đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Anh Đầu Văn Chung đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Chị Nguyễn Thị Duyên đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Chị Nguyễn Thị Thơm đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Chị Nguyễn Văn Chúc đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Chị Đỗ Thị Hường đã trúng Care+ Diamond

 • Chúc mừng Anh Ngô Văn Hưng đã trúng Care+ Diamond